Download
Лаборатория
Газтрансмитер за токсични газове тип "ГАЗ-ТРАНСмитер

За контролиране на опасни концентрации на токсични газове и пари.

GAS-TRANSmitter DGS510-Cd с ATEX сертификат

За детекция на широк спектър взривоопасни газове и пари. Произвежда се във взривонепроницаемо изпълнение (Ex d) и може да се използва в зони 1 и 2.

GAS-TRANSmitter DGS510-EXP с АТЕХ сертификат

Предназначен е за детекция на широк спектър взривоопасни газове и пари. Произвеждат се във взривонепроницаемо (Eх d) изпълнение и може да се използват в зони 1 и 2.

Преносим уред за откриване на утечка на газ модел JL268А

За откриване на утечка на метан, природен газ, хексан, пропан, бутан, пентан, пари на алкохоли, водород, тулол и други
- 10-сегментен трицветен барграф – за ниво на концентрация

Преносим газсигнализатор за взривоопасни газове модел BX169

Снабден с високочувствителен и надежден каталитичен сензор, газсигнализаторът е подходящ за употреба както в домашна, така и в промишлени среди с високо съдържание на метан, пропан и други лесно запалими газове.

Детектор за концентрация на кислород модел OXYmeter

- за измерване концентрация на кислород в обхват 0 - 30 об.% (0 - 100 об.% по заявка)
- Електрохимичен сензор за О2
- 2 програмируеми алармени нива
- 2 SPDT 5A/250V изходни релета
- Звукова и светлинна сигнализация

Газсигнализатор "DG510/D" за Битови Цели

За защита на помещения при превишаване на концентрацията на горими и взривоопасни газове над допустимата;
- високочувствителен каталитичен сензор;
- звукова и светлинна сигнализация