Download
Лаборатория

     Богата гама от уреди за визуализация на процесни величини, повечето с възможност за програмиране на показанието в реални физ. единици, на вида и праговете на сработване на релетата, с галванично изолиран токов изход или интерфейс. Изграждане на системи за мониторинг и контрол с отдалечен достъп. В случай, че не намерите подходящо устройство, моля свържете се с нас за да Ви предложим индивидуални решения според Вашите нужди.

ЗА ЛИЦЕВ ПАНЕЛ

ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА

ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА

ПРОГРАМИРУЕМИ С БАРГРАФ

МНОГОКАНАЛНИ