Download
Лаборатория
Новини
Вече калибрираме и по време на задействане на защити

Считано от 16.06.2021 г. лабораторията ни разшири обхвата си на акредитация за калибриране, добавяйки като величина време на задействане на защитни прекъсвачи. Така вече можем да калибрираме по време различни тестери за електробезопасност, изпитващи времето на задействане на прекъсвачи и дефектно-токови защити (ДТЗ / RCD).

 

Новите обхвати можете да видите в заповед № A 366/16.06.2021 г. на ИА БСА, която е публикувана и на уеб страницата на лабораторията ни.