Download
Лаборатория
  •      GOSSEN METRAWATT GmbH, Германияводещ производител на измервателна и тестова апаратура, в т. ч.:

- тестери на медицинско електронно оборудване

- тестери за електробезопасностза тест на RCD, контур фаза-нула, изолационни съпротивления, съпротивления на заземители и др.

- анализатори на електрически сигнали, мощност и енергия, мултимери, амперклещи, калибратори и др.

- прецизни програмируеми източници на ток и напрежение

- уреди за тест на фотоволтаични клетки и електроцентрали и др.