Download
Лаборатория

A. Eberle (А. Еберле), Германия - Водещ производител на измервателни и контролни уреди за Eнергетиката.

Предложенията им включват:

- уреди за измерване, запис и анализ на мрежови сигнали и смущения: анализатори на качество на електроенергията - преносими или фиксирани;

- автоматични регулатори на напрежение (АРН) за мрежи ВН, СН и стабилизатори за НН;

- системи за мониторинг на силови трансформатори;

- регулатори на плавно регулируеми дъгогасителни реактори (Петерсенови бобини) и многочестотни токови инжекции за тях;

- уреди за откриване на повреди по заземлението;

 

Кратка информация за преносимите им анализатори за качество на електроенергията PQ100 и PQ200 може да намерите тук.