Download
Лаборатория

WatchGas, Холандия, предлагат богата гама от професионални преносими газдетектори за персонална защита от различни токсични и опасни газове.

Преносимите детектори могат да бъдат само за един вид газ или комбинирани – за 2 до 4 вида газ. Някои модели детектори са за еднократна употреба (след около 2 год. ползване се рециклират), а други могат да бъдат преизползвани чрез смяна на сензорите и батериите.

Повечето модели са взривозащитени - с ATEX сертификат за ползване в зони 0, 1 и 2. Всички детектори са устойчиви на вода и прах с клас на защита IP 65/67.

Има варианти на детектори с електрохимичен, каталитичен или с инфрачервен сензор, в зависимост от вида газ и нужния обхват на измерване. Предлагат и прецизни PID детектори с фотойонизиращ сензор за засичане на малки обхвати от порядъка на милионни частици ppm от летливи органични съединения VOC.

Всеки модел преносим газсигнализатор може да бъде тестван и калибриран на редовни интервали при нас или чрез закупуването на обслужваща докинг-станция от вас.

Измервани могат да бъдат взривоопасни (лесно запалими) газове и изпарения LEL, сред които метан, пропан-бутан, алкохоли, разтворители и др., както и:

кислород O2 фосфин PH3
въглероден оксид CO хлорен диоксид ClO2
водород H2 озон O3
сероводород H2S водороден цианид HCN
амоняк NH3 водороден флуорид HF
хлор Cl2 водороден хлорид HCl
серен диоксид SO2 метил меркаптан CH3SH
азотен оксид NO тетрахидротиофен THT
азотен диоксид NO2 ацеталдехид C2H4O
етилен оксид ETO други

Освен преносими газсигнализатори, WatchGas предлагат и стационарни газсигнализиращи централи и трансмитери, сигнални лампи и сирени и всякакви аксесоари за газсигнализация.