Download
Лаборатория

• KYORITSU INSTRUMENTS WORKS, Ltd., Japan – лидер в производството на амперклещи и мултимери, тестови уреди за ел.инсталации, измервателни уреди за изолационни съпротивления и заземления, анализатори на ел.сигнали и т.н.