Download
Лаборатория

KYORITSU (Киоритсу), Япония – лидер в производството на преносима измервателна и тестова апаратура за електрически инсталации и електробезопасност. Предлагат мултиметри, токови клещи и специализирани уреди измерващи заземително съпротивление, изолационно съпротивление (мегаомметри), съпротивление на контур, ток, напрежение, ток на утечка, ток и време на задействане на дефектно-токови защити ДТЗ и др. Включително различни модели комбинирани (мултифункционални) уреди, регистратори на електрически сигнали и мощност и анализатори на качеството на електроенергията.

Техни модели сме представили в подкатегории:

Преносими тестери за електрически инсталации

Преносими Мултиметри и Амперклещи

Не всичко е изложено на уебсайта ни, така че моля не се колебайте да ни попитате за конкретни модели или изисквания, които имате.