Download
Лаборатория

• BURKERT GmbH – водещ производител на промишлена автоматика за измерване и контрол на флуиди, голямо разнообразие от пневмо- и електро- вентили, разходомери, промишлена арматура и др.