Download
Лаборатория
Преобразуватели и размножители \\ Галванични разделители и размножители


Изолиран Размножител 1 към 4 на токов сигнал модел ICCMT-1

Характеристики:

За индустриални и енергийни системи за измерване, мониторинг и контрол, където има необходимост от мултиплициране на един и същи сигнал към няколко приемника.

- Входен сигнал: 1 х 0(4) до 20 mA DC, 2-проводно свързване

- Изходни сигнали: от 2 до 4 х 0(4) до 20 mA DC, 2-проводно свързване

Галванично разделяне вход изходи / захранване

- Възможност за настройване чрез джъмпер между пасивен или активен (захранен) вход

- Възможност за настройване чрез джъмпер между пасивни или активни (захранени) изходи

- Захранващо напрежение: 18 до 36 V DC / 5W или 90-250 VAC / 50-60 Hz (по заявка)

Основна грешка: 0.25 % от обхвата

Монтажна DIN шинастепен на защитаIP40 на корпуса и IP20 на клемите

Габаритни размери на кутията: 45 х 75 х 110 mm


Свали PDF с подробно описание на продукта