Download
Лаборатория
Програмируеми Процес Индикатори \\ програмируеми с барграф

ON/OFF Регулатори \\ програмируеми


Процес-Индикатор с Барграф модел BG251

Базова конфигурация - токов 0(4)-20mA или напрежителен вход 0-10V, 2 x 4 разряда LED + 2 x 51бр. LED за барграф, клавиатура, програмируем обхват и място на десетичната точка, захранване 90-250V, размери 72х144х100mm, монтаж на лицев панел, степен на защита IP30

а/ модел BG251-P - вход Pt100 (Pt500, Pt1000), DIN IEC 751, 3-проводно свързване

Допълнително - програмиране на 1 или 2 гранични нива с SPDT релейни изходи
Допълнително - с галванично разделен токов изход 4-20mA или RS485
Допълнително - вградено захранване 24V DC, 50mA за трансмитер


Свали PDF с подробно описание на продукта