Download
Лаборатория
Газсигнализатори \\ Други


Газсигнализатор "DG510/D" за Битови Цели

 

  • предназначен за защита на помещения при превишаване на концентрацията на горими и взривоопасни газове над допустимата;
  • високочувствителен каталитичен сензор
  • звукова (пиезозумер) и светлинна (LED) сигнализация
  • алармено ниво: LNG - 10% от ДГВ на метан (5 000ppm);   LPG - 10% от ДГВ на пропан (2 100ppm)
  • изходен сигнал: релеен, SPDT, 5A/220V
  • габаритни размери: 75 х 90 х 50 mm
     


Свали PDF с подробно описание на продукта