Download
Лаборатория
 

Температурни сензори с удължителен кабел

 

Изтеглете PDF

 

Температурни сензори с резбово присъединяване

 

Изтеглете PDF

 

Температурни сензори с байонетно закрепване

 

Изтеглете PDF

 

Температурни сензори със защитна глава тип B DIN 43729

 

Изтеглете PDF

 

Температурни сензори със защитна глава тип J DIN 43729

 

Изтеглете PDF

 

Tемпературни вложки за вграждане в корпуси от типа STJ и STB

 

Изтеглете PDF

 

Защитни кожуси за температурни сензори от типа STJ, STB

 

Изтеглете PDF

 

Преносими термо-сонди

 

Изтеглете PDF

 

Други температурни сензори

 

Изтеглете PDF

 

Приложение с информация за:


- температурни сензори използвани в индустрията;
- температурните измервания със съпротивителни термометри и термодвойки;
- жичните навити платинови термосъпротивления;
- филмоотложените платинови термосъпротивления;
- градуировката на чувствителен елемент Pt100
- градуировъчните характеристики на най-често използваните термодвойки.

 

Изтеглете PDF