Download
Лаборатория

Трансмитер за влажност и температура DI-RHT1

Трансмитерът е предназначен за измерване и контрол на въздушната среда в работни помещения, складове, производствени халета, оранжерии или на открито. Измерените влажност и температура се предават по RS485 или аналогови изходи.

Трансмитер за влажност и температура DHT-D100

За монтаж през стена. Преобразува измерената относителна влажност (RH) и температура на въздух (газ) в изходен ток за измерване и управление, сонда с вградени сензори за влажност и температура, обхвати 0-100% RH и -30 ÷ 120°C, два токови изхода 4-20mA DC...

Трансмитер за влажност и температура DHT-W100

За монтаж на стена. Преобразува измерената относителна влажност (RH) и температура на въздух (газ) в изходен ток за измерване и управление, сонда свградени сензори за влажност и температура, обхвати 0-100% RH и -30 ÷ 120°C, два токови изхода 4-20mA DC...