Download
Лаборатория

Измерване и контрол на флуиди \\ Коректори за газ


Електронен коректор за разход на газ модел DGVC-04
Коректори за газ

 

Предназначение:

 

Измерване на обемен разход на природен газ, посредством постъпващи в него импулси от разходомер на природен газ, и коригиране на измерения разход към температурата и налягането на газа или към базова температура и базово налягане на територията, на която се използва.

 
Характеристики на входните канали за измерване на коректора:
 
  • Обхват на налягане на газа: до 16bar
  • Измервателен обхват по температура: от - 20 °С до + 50 °С
  • Основна грешка при измерването на налягането на газа: 0,25% от обхвата
  • Грешка при измерването на температура: 0,5% от обхвата
  • Максимална честота на импулсите от разходомера: 10Hz

Свали PDF с подробно описание на продукта