Download
Лаборатория
Анализатор на качеството на електроенергията и регистратор на сигнали от A. Eberle модел PQI-DE

Мултифункционален, точност 0.1%, честота 41 kHz, Клас А по IEC 61000-4-30, за монтаж на лицев панел с голям цветен дисплей; с 4 напреженови и 4 токови входа, доп. 5ти вход за остатъчен ток, и вход за температура; с практичен модерен софтуер за анализ.

Анализатор на качеството на електроенергията и регистратор на сигнали от A. Eberle модел PQI-DA smart

Компактен, точност 0.1%, честота 41 kHz, Клас А по IEC 61000-4-30; за монтаж на DIN шина с цветен дисплей; с 4 напреженови и 4 токови входа; с практичен модерен софтуер за анализ.

Преносим трифазен анализатор на качеството на електроенергията от A. Eberle модел PQ Box 150

Универсален модел с честота на семплиране 20.48 kHz, регистриращ над 3500 параметъра и явления едновременно по всяка фаза в мрежи високо, средно и ниско напрежение с точност 0.1% по IEC 61000-4-30 Ed. 3, клас А

Преносим трифазен анализатор на качеството на електроенергията от A. Eberle модел PQ Box 200

Модел с честота на семплиране 40.96 kHz, регистриращ над 3700 параметъра и явления едновременно по всяка фаза в мрежи високо, средно и ниско напрежение с точност 0.1% по IEC 61000-4-30 Ed. 3, клас А.
Опция за регистриране на бързи преходни процеси с честота до 4 MHz и амплитуда до ±5 kV

Преносим трифазен анализатор на качеството на електроенергията от A. Eberle модел PQ Box 300

Свръхпрецизен модел с честота на семплиране 409.6 kHz по напрежение и 40.96 kHz по ток, регистриращ над 3800 параметъра и явления едновременно по всяка фаза в мрежи високо, средно и ниско напрежение с точност 0.1% по IEC 61000-4-30 Ed. 3, клас А