Download
Лаборатория
2- или 3-канален Газсигнализатор модел DG510/3P
(монтаж на панел)

Контролиран газ - метан (природен газ), пропан-бутан, амоняк, водород, пари на органични разтворители и др., 2 или 3 независими програмируеми канала, 2 гранични нива за всеки канал; звукова и светлинна сигнализация; RS485 опция

Двуканален газсигнализатор модел DG910/2 (монтаж на DIN-шина)

Контролиран газ - метан (природен газ), пропан-бутан, амоняк, водород, бензинови пари, пари на органични разтворители, CO, O2, Cl2 и др., 2 независими канала, две гранични нива на сигнализация за всеки канал, два 5A/250V SPDT релейни изхода общи за всички канали...

Двуканален газсигнализатор модел DG510/2W (монтаж на стена)

Контролиран газ - метан (природен газ), пропан-бутан, водород, ацетон, амоняк, бензинови пари и др., 2 независими канала, възможност за индивидуално програмиране на всеки канал, индикаторни стълбици за всеки канал, 2 гранични нива за всеки канал с релейни изхода 5А/250V...