Download
Лаборатория
Измерване и контрол в енергетиката \\ Стабилизатори и Регулатори на Напрежение


Автоматичен Регулатор на Напрежение REG-DA от A. Eberle
Стабилизатори и Регулатори на Напрежение

Автоматичния регулатор на напрежение (АРН) REG-DA се е доказал в света като еталон за надеждност и производителност при извършването на различни функции за измервания, контрол и регулиране на силови трансформатори със стъпални регулатори.

 

Стандартният REG-DA предлага програмируеми 16 дискретни (цифрови) входа и 12 релейни изхода, както и аналогов mA вход. Уредът може да бъде оборудван и с опционални PT100 входове, потенциометрични входове, допълнителни дискретни входове (до 26) и допълнителни релейни. Така АРН може да чете положението на стъпката от различни видове стъпални регулатори както аналогово, така и чрез цифров BCD код, а отделно от това да ползва информацията и от различни температурни сонди и измервателни трансмитери към трансформатора.

 

Регулаторът REG-DA позволява гъвкави комбинации с редица разширителни модули, като например допълнителни входно-изходни модули BIN-D и ANA-D, или разнообразие от комуникационни карти, така предлагайки специфични за всякакви приложения функции.

 

Всеки REG-DA се характеризира с режими на Преобразуване и Статистика, както и опционално многоканален запис (Регистратор), модул за мониторинг на физическите характеристики на трансформатора (TMM) и функция ParaGramer за съвместна (паралелна) работа между няколко регулатора с цел по-интелигентно регулиране на трансформаторите на макро ниво.

 

В режим на Преобразуване визуализира всички значими измерени стойности от мрежата, докато в режим Статистика ясно показва различните превключващи операции на стъпалния регулатор.

 

Разширени функции позволяват непрекъснат мониторинг на различни физични условия в трансформатора и стъпалния регулатор. Измерва се и се изчислява информация като например температурата на горещата точка (съотв. IEC 60354 или IEC 60076), температура на маслото, влажност на изолацията, съкращаване на живота на трансформатора и др., като при необходимост могат да бъдат контролирани до 6 нива на охлаждане.

 

REG-DA поддържа различни комуникационни карти, с начини на свързване обхващащи от медна RS232 шина до оптичен Ethernet. Чрез тях може да бъде осъществена комуникация с различни SCADA системи по различни стандартни комуникационни протоколи, поддържайки модерни мерки за киберсигурност, като например IEC 61850, IEC 60870-5-101/103/104, DNP 3.0, MODBUS TCP / RTU, Profibus DP и др.

 

Като алтернатива на директното измерване, стойностите на U, I, положение на стъпалния регулатор и cos(ϕ) могат да се получават от REG-DA цифрово като клиент на SCADA или през аналогови входове в mA, като по този начин се избягва необходимостта от окабеляване на измервателните трансформатори директно към REG-DA.

 

Характеристики на REG-DA

 • 128х128 LCD дисплей показващ важните данни (стъпка, напрежение, т.н.)
 • Измервателни функции за U, I, P, Q, S, cos ϕ, ϕ, I sin ϕ, f
 • Функция Регистратор (3-канален линеен запис)
 • Функция Статистика (общ брой превключвания, превключвания на стъпка)
 • Отделен Регистратор на събития (работен журнал)
 • Функции за мониторинг на трансформатора, изчисляващи температурата на горещата точка и съкращаването на живота, и управляващи вентилатори и маслени помпи. В допълнение се следи влажността на целулозата и риска от образуване на балончета.
 • 14 (26) свободно програмируеми цифрови входове
 • 9 (21) свободно програмируеми цифрови изходи
 • Свободно програмируеми аналогови входове или изходи (mA)
 • Pt100 вход за директно измерване на температура
 • Вход от стъпалния регулатор (общо съпротивление 180 Ω ... 20 kΩ)
 • Регулиране на 3-намотъчни силови трансформатори
 • Регулиране на силови трансформатори с превключване на фазите
 • Регулиране на трансформаторни блокове
 • Регулиране на кондензаторни блокове
 • Мониторинг на гранични стойности по всички измервани величини
 • 4 свободно програмируеми стойности на задание (setpoint)
 • Динамично адаптиране на заданията, в зависимост от товара (Z-компенсация, LDC)
 • Програмируеми стойности на номинално напрежение U и ток I
 • Възможност за въвеждане на PLC функции чрез отворено програмиране
 • Периферна RS485 шина (COM3) за допълнителни интерфейсни модули
 • Възможност за извличане и ползване на външно-изчислени величини (коефициент газ/масло, температура на намотките, т.н.) през Modbus
 • Всички измервания, включително от външни източници, могат да бъдат изпращани към SCADA
 • Киберсигурност чрез контрол на достъпа с роли (RBAC) и отдалечена автентикация чрез напр. Radius
 • Функция ParaGramer за следене и автоматизация на паралелното свързване на до 10 трансформатора
 • Софтуер WinREG за задаване на параметри, програмиране, четене и архивиране на данни
 • REGSim софтуер за симулация на различни ситуации, свързани с паралелната работа, мрежата и товара

 

Допълнителна информация вижте на оригиналната уеб страница тук.


Свали PDF с подробно описание на продукта