Download
Лаборатория


Измерване и регулиране на температура \\ Трансмитери за Температура

Преобразуватели и трансмитери \\ Трансмитери серия PISO


Трансмитер серия PISO
Трансмитери серия PISO

 

Характеристики:

 

  • Вход:

- термосъпротивление Pt100 (Pt1000, Pt46, Cu53 и др.) по 2- или 3-проводно свързване на датчика;

- ток 0(4)-20mA DC, 0-5mA DC;

- напрежение 0-1(10)V DC;

- потенциометричен датчик

  • Изход пропорционален на входния сигнал:

- токов 0(4)-20mA, 0-5mA;

- напрежителен 0-5V, 0-10V

  • Захранване - 19-30V или 90-230V
  • Пълна вътрешна линеаризация
  • Галванично разделяне вход/изход/захранване
  • Монтаж - на 35mm DIN-шина в табло
  • Размери - 22.5 х 75 х 105 mm, защита IP30
     

Свали PDF с подробно описание на продукта