Download
Лаборатория

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФЛУИДИ ОТ BÜRKERT

 

Немската фирма Bürkert е утвърден лидер в производството на разнообразие от решения за измерване, управление и контрол на флуиди, включващи:

 • различни вентили и клапани: електромагнитни (соленоидни), пневматични, електропневматични, електромоторни; отсекателни или регулиращи; мембранни (диафрагмени), седлови, сферични, сачмени, бътерфлай и др., направени от различни материали и с различни действия и функции, с възможност за присъединяване на резба, заварка, фланци, клампи и др.
 • ансамбли и острови от вентили – например за електропневматично управление
 • задвижки (актуатори), позиционери и контролни глави за вентили и клапани
 • разходомери (дебитомери), нивомери, сензори и други измервателни уреди за анализ на флуиди
 • универсални контролери и трансмитери
 • специализирани разходомери и контролери за масов разход на газове и течности
 • модули за дозиране и управление на микрофлуиди

 

При всяко едно предприятие, инсталация и приложение, което изисква автоматизация на управлението на флуиди, могат образно да се приложат 3 вида автоматизация: централизирана, дистрибутирана и напълно децентрализирана.

 

С помощта на Bürkert ние можем да Ви предложим решения за всеки вид, и да Ви окажем необходимата професионална помощ и съдействие при сравнението и избора между трите вида.

Logo

 

А ето и кратко сравнение между трите вида:

 

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Децентрализирана автоматизация

 

Кога е подходяща?

 • Когато се изисква яснота, гъвкавост и сигурност на системата
 • Когато информацията трябва да е достъпна локално
 • При по-сложни системи и инсталации

 

Кои са преимуществата?

 • Целенасочен и праволинеен мониторинг на процеса
 • Опростена инсталация и прозрачен дизайн на системата
 • Икономичност на използвания сгъстен въздух

 

Кои са добавените стойности?

 • Надежден и ясен мониторинг на процеса
 • Хигиеничен дизайн за оптимално почистване
 • Намалени енергийни разходи
 • Бързо включване и лесна поддръжка
 • Опростен инженеринг и кратко време за проектиране
 • Ясно окабеляване и тръбопроводи
 • Бързо превключващи вентили

 

ДИСТРИБУТИРАНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Дистрибутирана автоматизация

 

Кога е подходяща?

 • При голяма концентрация на вентили в непосредствена близост
 • Когато се търси гъвкав дизайн на отделни сектори от фабриката
 • Когато се търси лесно надграждане в последствие

 

Кои са преимуществата?

 • Малко контролно табло или модул в близост до процесите

 

Кои са добавените стойности?

 • Опростен инженеринг, по-малки разстояния
 • Компактни решения с малки табла или контролни модули
 • Съвместимост с популярни комуникационни стандарти
 • Надеждно и лесно почистване
 • Доказано лесна инсталация и конфигурация
 • Детайлна информация за употреба и инспекции

 

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Централизирана автоматизация

 

Кога е подходяща?

 • При централна концентрация на оборудване за пневматично управление
 • При тежки условия на флуидната среда, които изискват изолиране на контролните модули
 • При ограничен достъп до флуидите с цел сигурност или безопасност

 

Кои са преимуществата?

 • Всички контролни функции са на едно място – с големи вентилни острови в големи контролни табла

 

Кои са добавените стойности?

 • Лесна защита от неоторизиран достъп
 • Лесна защита от корозия и други влияния на околната среда
 • Модулно асемблиране на индивидуалните решения
 • Възможност за предварително конфигурирани острови и платформи, които да спестят инженерни усилия при Вас
 • Доказано лесна инсталация и конфигурация
 • Детайлна информация за употреба и инспекции