Download
Лаборатория
Специализирани и комбинирани преносими уреди за изпитване на електрически инсталации от Kyoritsu, измерващи заземително съпротивление, изолационно съпротивление, съпротивление на контур, ток, напрежение, ток на утечка, ток и време на задействане на дефектно-токови защити и др.

Адаптер за изпитване на зарядни станции за електромобили от Kyoritsu, модел KEW 8602

Многофункционален тестер на Kyoritsu модел KEW 6516/6516BT

Тестер за земно съпротивление на Kyoritsu модел KEW 4105DL

Тестер за съпротивление на контур на Kyoritsu модел KEW 4140

Изолационен Тестер на Kyoritsu модел KEW 3025A / 3125A

Изолационен Тестер на Kyoritsu модел KEW 3007A

Изолационен Тестер на Kyoritsu модел KEW 3552BT