Download
Лаборатория
Предлагаме разнообразие от оборудване - регистратори (логери), електромери, контролери, анализатори на качеството на електроенергията и др., които измерват, изчисляват, записват и анализират в реално време различни електроенергийни параметри, процеси и явления. Уредите предлагат различни възможности за свързаност и комуникация в реално време, позволяващи събиране на данните им паралелно чрез съвременен многофункционален софтуер в централизирани бази данни, формирайки гъвкави модерни системи за отдалечен енергиен мониторинг, анализ и контрол.

Основните ни предложения са от Camille Bauer и A. Eberle, но не всички са изложени на уебсайта ни. Моля попитайте според конкретното приложение.

Анализатор на качеството на електроенергията и регистратор на сигнали от A. Eberle модел PQI-DE

Мултифункционален, точност 0.1%, честота 41 kHz, Клас А по IEC 61000-4-30, за монтаж на лицев панел с голям цветен дисплей; с 4 напреженови и 4 токови входа, доп. 5ти вход за остатъчен ток, и вход за температура; с практичен модерен софтуер за анализ.

Анализатор на качеството на електроенергията и регистратор на сигнали от A. Eberle модел PQI-DA smart

Компактен, точност 0.1%, честота 41 kHz, Клас А по IEC 61000-4-30; за монтаж на DIN шина с цветен дисплей; с 4 напреженови и 4 токови входа; с практичен модерен софтуер за анализ.