Download
Лаборатория
Профил

               

 

 

ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ ООД е основана през 1990 г. с обект на дейност производство и дистрибуция на богата гама устройства в областта на измерване, контрол и автоматизация на технологични и енергийни параметри и процеси.

 

С високия си професионализъм фирмата ни се утвърди като водещ български производител и вносител на разнообразни сензори и сонди, трансмитери, преобразуватели, трансдюсери, галванични разделители, ценерови бариери, програмируеми индикатори, регулатори и контролери, логери и анализатори, газсигнализатори, вентили и клапани, преносима тестова апаратура, и цялостни системи за мониторинг и контрол. Оборудването е предназначено за измерване и контрол на:

 

  • температура - термодвойки, термосъпротивления, термометри, трансмитери, регулатори, термостати, логери на данни, пирометри, термовизионни камери, принадлежности и др. (включително Ех изпълнение);
  • налягане и диференциално налягане - трансмитери, индикатори, регулатори, пресостати (включително Ех изпълнение);
  • нива на течности и насипни материали - нивосигнализатори и ниворегулатори, нивомери;
  • относителна влажност - трансмитери, индикатори и регулатори, логери на данни, преносими уреди;
  • концентрация на газове - едно-, дву- и многоканални газсигнализатори и детектори (включително Ех изпълнение);
  • разход на течности и газове - разходомери, дозиращи контролери, вентили и клапани, поточни (струйни) релета;
  • електроенергийни параметри като ток, напрежение, съпротивление, мощност, енергия, качество на електроенергията и др. - индикатори, трансмитери, преобразуватели (трансдюсери), логери на данни, електромери, анализатори, регулатори и контролери, преносими уреди;

 

Наши постоянни партнъори са повече от 1600 предприятия в металургията, енергетиката, химическата, хранително-вкусовата и други отрасли на промишленосттаВисокото качество на дейността ни се потвърждава и от сертифицирането по ISO 9001 и успешен износ за Австралия, Англия, Гърция, Испания, Италия, Португалия, Румъния, Северна Македония и др.

 

ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ ООД е и представител и дистрибутор на няколко водещи фирми в света в областта на измерване, контрол и управление, описани като наши партньори.

 

ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ ООД разполага с акредитирана фирмена Лаборатория за калибриране на измервателни уреди на електрически величиниуреди за измерване на напрежение, ток, изолационни съпротивления, заземителни съпротивления и др.