Download
Лаборатория

Georgin (Жоржен), Франция, предлагат богата гама от ценерови бариери с Ex защита за взривоопасни среди. Също така широк спектър от взривозащитени индикатори, термометри, манометри, трансмитери за температура и налягане, термостати и пресостати.

- Категории (ExiaGa) IIC / (ExiaDDa) IIIC в безопасна зона или без искра

- Ex nA (ia Ga) IIC T Gc за инсталация в Зона 2

- Монтаж на DIN шина с разглобяеми клемни блокове