Download
Лаборатория
Предлагаме различни стандартни системи за запис, мониторинг, анализ и контрол, които чрез сравнително опростени настройки се нагаждат към изискванията и особеностите на Вашето приложение.

Измерване на Влажност и температура \\ Мониторинг системи за влажност и температура

Измерване на Влажност и температура \\ Оборудване от Rotronic

Системи за запис, мониторинг и контрол \\ Стандартни Системи


Софтуерна платформа за мониторинг на влажност и температура RMS на Rotronic
Стандартни Системи

 

Иновативната платформа RMS от Rotronic е достатъчно гъвкава, за да отговори на нуждите на всяко приложение за мониторинг и контрол в производството, складирането, транспорта и дистрибуцията на фармацевтични, хранителни и др. чувствителни на околните условия продукти.

 

Разработена е съвместно с водещи фармацевтични компании, така че не само да е практична, полезна и лесна за работа, но и да отговаря на най-стриктните международни стандарти за сигурност, надеждност, непрекъснатост, проследимост и автентичност на измервателните записи.

 

Архитектурата е уеб-базирана, т.е. софтуерът е на даден сървър с единна база данни, и достъпът до него е през интернет. Комуникацията е постоянна и едновременна – от една страна от произволен брой потребителски устройства през уеб браузър, и от друга страна от произволен брой измервателни устройства, изпращащи данните си в реално време безжично или по Ethernet.

 

Хардуерно има различни гъвкави варианти на устройства – за измерване, индикация, входно-изходни функции, регулиране, комуникация и др., така че да отговарят на всяко приложение и да позволяват надграждане на мрежата.

 

Различните измервателни устройства за влажност, температура, налягане, въглероден диоксид и др. са предимно от тип логер на данни, т.е. имат собствена памет и батерии издържащи 3 години. Така в случай на липса на захранване те продължават да записват, и след възстановяването му синхронизират паметта си със сървъра, гарантирайки непрестанен запис.

 

Потребителският интерфейс на софтуера е максимално интуитивен, гъвкав, функционален и надежден. Позволява следене на измерванията в реално време чрез кустомизирани изгледи в графичен, табличен и схематичен вид. Също анализи и сравнения на изминали измервания от произволни точки и времеви интервали и експорт на отчети в CSV и PDF.

Предоставя и възможност за задаване на алармени и предупредителни граници по всяка точка, подсещания и др. събития, които съответно могат да известяват заинтересованите потребители при настъпването си. Известяването може да е чрез изпращане на имейли, SMS-и, обаждания и др. Със съответния хардуер може да се конфигурира и задействане на локални релета, свързани към сигнализация, вентилация, вентили и т.н. Друго важно предимство е възможността за отдалечено калибриране и настройка на всяко устройство през платформата.

 

Не на последно място - платформата е сертифицирано отговаряща на всички изисквания на индустрията като софтуер от категория 4: GAMP5, FDA CFR 21 part 11, EU Annex 11 (EUDRALEX), и предлага възможност за валидиране.

 

Софтуерът се предлага в три варианта:

  • абонамент към облачен сървър, за чиято поддръжка и обновления изцяло отговаря Rotronic
  • абонамент към ексклузивен облачен сървър на Rotronic през напълно защитена VPN връзка,с припокриване на данните на резервни сървъри и допълнителни мерки за защита
  • инсталиран на Ваш сървър и инфраструктура, гарантиращ Вашия пълен контрол върху данните

 

Като възможности за поддръжка на системата (хардуер и софтуер) от наша страна, включително периодични тестове, калибриране и др., сме в готовност да предложим съответното обслужване като цялостна услуга, така че да отговаря на Вашите нужди.

 

Предлагаме демонстрации, както и пробен абонамент за системата.

 

Оригинална страница за RMS от Rotronic.

 

Интерактивна PDF брошура за RMS от Rotronic.