Download
Лаборатория
Разнообразие от анализатори на качеството на електроенергията и регистратори на мрежови сигнали.

Преносим трифазен анализатор на качеството на електроенергията от A. Eberle модел PQ Box 150

Универсален модел с честота на семплиране 20.48 kHz, регистриращ над 3500 параметъра и явления едновременно по всяка фаза в мрежи високо, средно и ниско напрежение с точност 0.1% по IEC 61000-4-30 Ed. 3, клас А

Преносим трифазен анализатор на качеството на електроенергията от A. Eberle модел PQ Box 200

Модел с честота на семплиране 40.96 kHz, регистриращ над 3700 параметъра и явления едновременно по всяка фаза в мрежи високо, средно и ниско напрежение с точност 0.1% по IEC 61000-4-30 Ed. 3, клас А.
Опция за регистриране на бързи преходни процеси с честота до 4 MHz и амплитуда до ±5 kV

Преносим трифазен анализатор на качеството на електроенергията от A. Eberle модел PQ Box 300

Свръхпрецизен модел с честота на семплиране 409.6 kHz по напрежение и 40.96 kHz по ток, регистриращ над 3800 параметъра и явления едновременно по всяка фаза в мрежи високо, средно и ниско напрежение с точност 0.1% по IEC 61000-4-30 Ed. 3, клас А