Download
Лаборатория

Процес-Индикатор с Барграф модел LI02

-Универсален аналогов вход
- 5 разрядна LED индикация + 51 сегментен LED барграф от 0-100%
- програмируем обхват и място на десетичната точка

Процес-Индикатор с Барграф модел BG101

Tоков вход 0-20mA, 4-20mA, 20-4mA, 20-0mA, напрежителен вход 0-10V или 10-0V, термосъпротивление Pt100 (обхват от 90 до + 550°С) или вход ТД тип К, J, T, E, S, B с вградена линеаризация и компенсация на студените краища

Процес-Индикатор с Барграф модел BG151

токов 0(4)-20mA или напрежителен вход 0-10V, LED индикация, клавиатура, програмируем обхват и място на десетичната точка, захранване 90-250V, размери 72х144х100mm, монтаж на лицев панел, степен на защита IP30

Процес-Индикатор с Барграф модел BG251

токов 0(4)-20mA или напрежителен вход 0-10V, 2 x 4 разряда LED + 2 x 51бр. LED за барграф, клавиатура, програмируем обхват и място на десетичната точка, захранване 90-250V, размери 72х144х100mm, монтаж на лицев панел, степен на защита IP30

Процес-Индикатор с Барграф модел BG51

токов вход 0(4)-20mA или напрежителен вход 0-10(1)V DC, индикаторна стълбица с 51 броя LED със скала от 0-100% или в реални физически единици, монтаж на лицев панел, степен на защита IP30