Download
Лаборатория
Нивосигнализатор или ниворегулатор модел DLC-06

За работа с кондуктометрични (за проводими течности) или поплавкови сонди, вграден електронен филтър и времезакъснение, възможност за регулиране на чувствителността от лицевия панел; монтаж на DIN-шина, степен на защита IP30

Нивосигнализатор или ниворегулатор модел DLC-2P

Вход от кондуктометрични сонди (за проводими течности) или поплавкови сонди, възможност за регулиране на чувствителността, монтаж на 35mm DIN-шина

Нивосигнализатор или ниворегулатор модел DLC-4D

Вход от кондуктометрични сонди (за проводими течности) или поплавкови сонди; 3 изходни SPDT релета; за управление на помпа или електромагнитен вентил; монтаж на 35mm DIN-шина

Нивосигнализатор или ниворегулатор тип DLC-4P

Вход от кондуктометрични сонди (за проводими течности) или поплавкови сонди; 3 изходни SPDT релета; за управление на помпа или електромагнитен вентил; монтаж на панел

Нивосигнализатор или ниворегулатор модел DLC-4W

Вход от кондуктометрични сонди (за проводими течности) или поплавкови сонди; 3 изходни SPDT релета; за управление на помпа или електромагнитен вентил; монтаж на стена