Download
Лаборатория
Богата гама преносими газ детектори за персонална защита по време на работа и откриване на утечки от опасни концентрации на различни токсични и взривоопасни газове. Несравнима комбинация от професионално качество, удобство и изгодни цени! Можете да изтеглите брошура на WatchGas оттук.

Преносим многоканален газ детектор модел POLI от WatchGas

С 4 порта за ползване с около 30 вида различни лесно подменяеми газ сензора, позволявайки детекция едновременно на до 5 вида опасни газове.
Предлага се във вариант за дифузионно измерване или с помпа за пробовземане

Преносим едноканален газ детектор модел PDM+ от WatchGas

за O2, CO, H2S, SO2, NO2, NH3, H2 или H2O2; Удобен, лек и компактен с LCD дисплей с подменяеми батерия и сензор за многократна употреба

Преносим фото-йонизационен газ детектор NEO от WatchGas

Висококачествен, лек и компактен фото-йонизационен детектор (PID) за мониторинг на концентрацията на летливи органични съединения (ЛОС) в порядъка на ppm и ppb (милионни и милиардни части). Обхвати за детекция на ЛОС от 1 ppb до 15 000 ppm, както и специална версия за бензен.

Преносим едноканален газ детектор модел UNI от WatchGas

за O2 и разнообразие от токсични газове; Удобен, лек и компактен с LCD дисплей с подменяеми батерия и сензор за многократна употреба

Преносим едноканален газ детектор модел PDM от WatchGas

за O2, CO, H2S, SO2, NO2, NH3 или H2; удобен, лек и компактен с LCD дисплей, с батерия и сензор за еднократна употреба с живот около 2 години

Преносим многоканален газ детектор модел QGM от WatchGas

Следи до 4 вида газове едновременно: взривоопасни газове %ДГВ (LEL), кислород O2, въглероден оксид CO и сероводород H2S; Зареждаща се батерия издържаща 2 месеца при IR или 24 часа при CAT сензор;

Преносим газсигнализатор за взривоопасни газове модел BX169

Снабден с високочувствителен и надежден каталитичен сензор, газсигнализаторът е подходящ за употреба както в домашна, така и в промишлени среди с високо съдържание на метан, пропан и други лесно запалими газове.

Преносим уред за откриване на утечка на газ модел JL269

За откриване на утечка на метан, природен газ, хексан, пропан, бутан, пентан, пари на алкохоли, водород, тулол и други
- 10-сегментен трицветен барграф – за ниво на концентрация