Download
Лаборатория
Термометър / Трансмитер за Температура модел DI-TT

Може да се комбинира с различни по размери, структура и дължина на кабела температурни сонди Pt100. Измерената температура се предава по RS485 (Modbus RTU) или аналогов изход 4-20 mA

Трансмитер за Температура модел DPTD

- Вход: термодвойки тип К, S или J с линеаризация и компенсация на температурата на студените краища;
- Измервателен обхват по заявка;
- Изходен сигнал - ток 4-20mA DC, 2-проводен
- галванично разделяне вход/изход (>500V AC);

Трансмитери за температура серия DTP

Вход - Термосъпротивление Pt100, Pt46, Pt1000, Cu53 и др.
- Токов изход 4-20mA по двупроводна линия
- Токов изход 0-20mA или напрежителен изход 0-10V по трипроводна линия
Монтаж:
- на 35 mm DIN-шина в табло
- свободен монтаж на открито

Трансмитер за Температура DTP-SH

- Вход– Термосъпротивителен датчик Pt100 (Pt1000, Cu53) по 2- или 3-проводно свързване;
- Изход- 4-20mA DC, пропорционален на измерваната температура
- Монтаж: В главата на датчика, Ø44, H < 40mm вкл. височината на клемата

Трансмитер серия PISO

- вход - термосъпротивление Pt100 (Pt1000, Pt46, Cu53 и др.),
ток 0(4)-20mA DC, 0-5mA DC, напрежение 0-1(10)V DC или потенциометричен датчик
- Галванично разделяне вход/изход/захранване
- Изход - токов 0(4)-20mA, 0-5mA или напрежителен 0-5V, 0-10V
- Монтаж - на 35mm DIN-шина в табло