Download
Лаборатория

• KOBOLD (Коболд) – водеща немска фирма за промишлена автоматика, лидер при измерване и дозиране на флуиди, измерване и контрол на температура, налягане, нива, концентрации и др.