Download
Лаборатория


Продукти

Газсигнализатори

Едноканални и многоканални газсигнализаторни системи за токсични и взривоопасни газове и пари. Възможно Ех изпълнение.

Процес Индикатори

Богата гама от уреди за визуализация на процесни величини, повечето с възможност за програмиране.

ON/OFF Регулатори

За ON/OFF регулиране на параметри на технoлогични процеси, вкл. и многостепенно регулиране. Подходящи са и за сигнализация на гранични стойности или за т.н. трипозиционно регулиране.

ПИД регулатори

С програмируеми параметри на ПИД закона, надеждни и устойчиви на смущения. Добри възможности за избор на входове и изходи и самонастройка при регулиране на T°C.

Преобразуватели и трансмитери

Гама от трансмитери, преобразуватели, повторители и размножители на аналогови сигнали

Преносими уреди

Измерване и регулиране на температура

Широка гама датчици, трансмитери, термометри и регулатори на температура, до... информационни и управляващи системи

Измерване и регулиране на ниво

Сигнализация на гранични нива и регулиране на ниво чрез кондуктометрични или поплавкови сонди. Потопяеми (налягане) и поплавкови сонди за измерване на ниво.