Download
Лаборатория


Регулатори за хидрофорни системи \\ монтаж на DIN шина


Контролер за хидрофорни системи модел DHC-02
монтаж на DIN шина

Предназначение - за релейно и честотно управление на помпи в хидрофорни системи
токов вход 4-20mA от трансмитер за наляганевградено захранване 24V за трансмитер
- 4 входа от позистори за температурна защита на помпите
дискретен вход тип "сух контактза Разрешаване/Забраняване на управлението
- 4 броя SPDT релейни изходи 6A/250V за управление на двигатели на помпи
програмируеми праговезакъсненияредуване на помпите
напрежителен изход 0-10V за честотно управление
- 4 разрядна индикация за текущата стойност на налягането
захранване 90-250Vразмери 68 х 75 х 105 mm, монтаж на 35 mm DIN шина


Свали PDF с подробно описание на продукта