Download
Лаборатория

Rotronic profile

ROTRONIC (Ротроник), Швейцария – висококачествено оборудване и системи за измерване, мониторинг и контрол на влажност и температура: трансмитери, логери, сонди, калибратори, преносими термометри, термохигрометри и мн. др.

Предлагат също уреди за измерване на атмосферно налягане, диференциално налягане, въглероден диоксид, кислород, точка на оросяване и др.

Гамата им обхваща и специализирани уреди за измерване на влажност на хартия и текстил, както и за водна активност (водосъдържание) в насипни материали (храни, лекарства, строителни материали и др.).

Разработват и предоставят една от най-модерните уеб-базирани софтуерни платформи за мониторинг, контрол и сигнализация в реално време на условията на околната среда - RMS.

Модулно изградена - за използване с комбинация от различни логери за температура, влажност, диф. налягане, въглероден диоксид и др.

Част са от групата производители на измервателно оборудване Process Sensing Technologies (PST).