Download
Лаборатория

Модулен процесен контролер от NOVUS модел N20K48

Компактен (48х48) мощен базов контролер в комбинация с нарастващо разнообразие от лесно сглобяеми разширителни микромодули, които посрещат изискванията на широк спектър от приложения в индустрията предлагайки различни входове и изходи, функции и свързаност.

Едноканален Процес-Индикатор модел 8001

- Универсален аналогов вход
- до 4 програмируеми SPDT релейни изхода
- голям 4-разреден LED дисплей
- Сериен интерфейс RS485 - двупроводен, галванично разделен
- Галванично разделен токов изход 4÷20mA, пасивен

Програмируем индикатор за скорост / брояч модел 4003-TR

- Импулсен входен сигнал PNP или NPN от транзистор;
- Програмируемо измерване на линейна или ротационна скорост (напр. rpm или m/min);
- 4-разрядна ярка 20mm LED индикация и бутони;

Програмируем Процес-Индикатор модел 4007

Универсален аналогов вход:
- ток 0-5, 0-20 или 4-20mA DC
- напрежение 0-1, 0-5 или 0-10V DC
- термосъпротивление Pt100, (Pt500, Pt1000)
- ТД тип J, K, E, S, R, B с линеаризация и компенсация на температурата на студените краища

Програмируем Процес-Индикатор модел 7000

Възможни входове:
- ток 0(4)-20mA
- напрежение 0-10VDC
- Pt100 (Pt1000) 3-проводно свързване
- ТД тип J, К, S, T, B и други с вградена компенсация на температурата на студените краища и линеаризация

Програмируем Процес-Индикатор модел PC7M

- Входове: 0 (4)...20mA DC, RTD Pt100, TC
- Два програмируеми релейни изхода
- Токов изход пропорционален на измерената величина...

Програмируем Процес-Индикатор модел 4003

Възможни входове:
- ток 0-5mA, 0-20mA или 4-20mA
- напрежение 0-1, 0-10, 0-100V DC или др.
- Pt100 (Pt500, Pt1000 или др.), 3-проводно свързване
- импулсен (PNP/NPN), честотен, потенциометричен или др.
- 4-разреден 20mm LED дисплей + клавиатура

Програмируем Процес-Индикатор модел 4002

Възможни входове:
- токов 0(4)-20mA
- напрежителен вход 0-10V
- Pt100 (Pt500, Pt1000), 3-проводно свързване
- ТД тип J, К, S, T, B и други с вградена компенсация на температурата на студените краища и линеаризация