Download
Лаборатория

  Уреди за сигнализация на гранични нива и регулиране на ниво чрез кондуктометрични или поплавкови сонди. Потопяеми (налягане) и поплавкови сонди за измерване на ниво. Изграждане на системи за мониторинг и контрол с отдалечен достъп. В случай, че не намерите подходящо устройство, моля свържете се с нас за да Ви предложим индивидуални решения според Вашите нужди.

УЛТРАЗВУКОВИ И РАДАРНИ НИВОМЕРИ

НИВОСИГНАЛИЗИРАЩИ СОНДИ

НИВОСИГНАЛИЗАТОРИ И РЕГУЛАТОРИ

ПОТОПЯЕМ НИВОМЕР