Download
Лаборатория
Лаборатория

АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ

АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

Съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

 

Сертификат No 22 ЛК / 17.01.2024

 

издаден от Българска Служба за Акредитация

 

 1. Волтметри за постоянно напрежениеобхвати от 0.02 до 1000 VDC.
 2. Волтметри за променливо напрежениеобхвати от 0.2 до 1000 VAC (50Hz)
 3. Aмперметри за постоянен  ток – обхвати от 0.2 mA до 10 АDC
 4. Aмперметри за променлив ток – обхвати от 2 mA до 10 АAC (50Hz)
 5. Омметри ( R) – обхвати от 0.01 Ω  до 100
 6. Уреди за измерване на параметри на ел.инсталации :
  • съпротивление на заземители RA (RE) – обхвати от 0.5 Ω до 2 кΩ
  • импеданс на контур “фаза-нула”, ”фаза-защитен проводник” (LOOP)  в обхвати от 0.1 Ω до 200 Ω
  • допирно напрежение Uc (Uf) - обхвати от 0.1 до 90 V
  • калибриране по номинален ток на уреди за тест на RCD (дефектно-токови защити)  – 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA
  • съпротивление на изолация – с обхвати  до 1 ТΩ при тестови напрежения до 5000 V
  • време на задействане на защитни прекъсвачи
 7. Калибриране на дефектно-токови релета (RCD)
 8. Уреди за измерване на съпротивление на изолация  Riso в обхвата до 1 ТΩ, с тестови напрежения до 5000 V
 9. Калибриране на токови клещи (амперклещи) по постоянен и променлив ток в обхвата от 10 А до 950 А AC/DC.

 

Сканирано копие на сертификата за акредитация може да видите ТУК.

 

А заповедта с обхватите на акредитация е налична ТУК.

 

Формуляр за поръчка за калибриране може да изтеглите от ТУК.

 

Анкетна карта за оценка на лабораторията ни може да изтеглите от ТУК.

 

За контакти:

 

инж. Диляна Самарджиева – 02 974 62 37 или 0884 59 79 06

 

E-mail: lab@deltainst.com