Download
Лаборатория
Предлагаме разнообразие от логери на данни - за температура, влажност, универсални, едно- или многоканални, с различни комуникационни възможности и софтуер. Самостоятелни и изграждащи мониторинг системи.

Многоканален универсален логер на данни от NOVUS модел FieldLogger

Изключително универсален, богат на функции, и все пак изгоден логер на данни, регистриращ аналогови и дискретни сигнали от множество програмируеми входове и комуникационни канали, предлаган с разнообразие от софтуерни приложения за работа и изграждане на мониторинг системи.

Триканален универсален логер на данни с Bluetooth от NOVUS модел LogBox BLE

Регистрира данни от 3 универсално програмируеми аналогови и един дискретен вход. Разполага с LCD дисплей и клавиатура, както и безплатен софтуер с възможност за връзка през USB или Bluetooth.

Триканален универсален логер на данни с WiFi от NOVUS модел LogBox WiFi

Регистрира данни от 3 универсално програмируеми аналогови и един дискретен вход. Разполага с LCD дисплей и клавиатура, както и безплатен софтуер с възможност за връзка през USB или WiFi.

Двуканален универсален логер на данни с 3G от NOVUS модел LogBox 3G

Регистрира данни от 2 универсално програмируеми аналогови и един дискретен вход. Разполага с LCD дисплей и клавиатура, както и безплатен софтуер с възможност за връзка през USB или 3G ползвайки Ваша SIM карта.

Панел за измерване, запис и визуализация на въглероден диоксид, влажност и температура от Rotronic модел CO2 Display

Едър лесен за четене от разстояние дисплей за визуализация и своевременно засичане на неблагоприятни работни атмосферни условия.