Download
Лаборатория
Програмируеми Процес Индикатори \\ за лицев панел

Измерване и регулиране на Т°С \\ Цифрови термометри и регулатори

ON/OFF Регулатори \\ програмируеми


Програмируем Процес-Индикатор модел 7000

 

Базова конфигурация:

 

Входове и изходи - всички входове и изходи са възможни в един уред (по заявка, или универсална версия):

             

        • Pt 100 - обхват отдо +600°C  

Термосъпротивление  Pt100 тип DIN 43760 или GOST 6651-78

        • Термодвойка тип:

               J - обхват от 0 до +600°C

               К - обхват от 0 до +1200°C

               S - обхват от 0 до +1600°C 

Вградена компенсация на температурата на студените краища

 

Токов вход 0-20mA или 4-20mA DC
Напрежителен вход 0-10V DC

4 програмируеми SPDT релейни изходиГорно/Долно алармено ниво или ON/OFF управление

Галванично разделено захранване 24V DC / 50mА

Токов изход  4 – 20mА, галванично разделен, пасивен

Възможност за адитивна корекция на измерената стойност

RS485 комуникацинен интерфейс, галванично изолиран


Свали PDF с подробно описание на продукта