Download
Лаборатория
Програмируеми Процес Индикатори \\ за монтаж на стена

Измерване и регулиране на Т°С \\ Цифрови термометри и регулатори

ON/OFF Регулатори \\ програмируеми


Процес-Индикатор модел 3003

Базова конфигурация - 6 разрядна 20mm LED за измерваната величчина, 4+2 разрядна 14mm LED за допълнителна информация, програмируем обхват и място на десетичната точка, захранване 90-250V, размери 160х166х102mm, монтаж на стена, IP65
Универсален аналогов вход*:
- ток 0-5, 0-20 или 4-20mA CD
- напрежение 0-1, 0-5 или 0-10V DC
- Pt100 (Pt500, Pt1000, ...), DIN IEC751, 3 проводно свързване
- ТД тип J, K, S, T, B и други с вградена компенсация на температурата на студените краища и линеаризация
* Типът на вхогният сигнал и обхватът се избират от клавиатурата

Допълнително - вградено захранване 24V DC, 50mA за трансмитер
Допълнително - програмиране на 1 или 2 гранични нива - SPDT релейни изходи
Допълнително - с галванично разделен токов изход 4-20mA или RS485


Свали PDF с подробно описание на продукта