Download
Лаборатория


Продукти

Преобразуватели и размножители

Гама от трансмитери, преобразуватели, повторители и размножители на аналогови сигнали

Влажност и температура

Преобразуватели на RH и T°C в ток или напрежение. Гама регулатори. Специални изпълнения - Rotronic AG

Газсигнализатори

Едноканални и многоканални газсигнализаторни системи за токсични и взривоопасни газове и пари. Възможно Ех изпълнение.

Измерване и контрол на флуиди

Вентили, клапани, задвижки, нивомери, нивосигнализатори, разходомери (дебитомери), дозатори, трансмитери, контролери, уреди за анализ и измерване на pH, ORP, проводимост и др.

Системи за мониторинг, архив и анализ

Проектиране и внедряване на Системи за визуализация, архивиране и управление

Преносими уреди

Други

Възможност за производство на измервателни уреди или регулатори по заявка на клиента